Airsoft a vše kolem
17:23 02.11.2008
...
...
...
...
...
AIRSOFT


Airsoft je adrenalinový sport simulující reálné bojové situace. Zároveň jde o trénink bojové taktiky, týmové akce a v neposlední řadě i přežití v boji či v samotné přírodě. Princip je podobný paintballu, rozdíl je však v používaných zbraních a munice.


Airsoftové zbraně jsou vzduchové zbraně a jsou věrnými kopiemi skutečných zbraní v měřítku 1:1. Střílí se lehkými plastovými kuličkami (nazývané též BBčka) s průměrem 6 mm a s hmotností od 0,12 – do 0,43 gramu. Vystřelené kuličky mají podle typu a kvality zbraně rychlost kolem 100m / s a zásah airsoftovou kuličkou je zcela jistě méně bolestivý než paintballovou. Při airsoftové hře je nevyhnutné používat ochranné prostředky (hlavně brýle), aby nedocházelo k újmám na zdraví.


Airsoft má výborný vliv na fyzickou kondici, zlepšuje reflexy, sebeovládání, práci v kolektivu, učí Vás poznávat sebe, ale i ostatní. Je to adrenalinová hra, kde každá malá chyba může znamenat Váš konec. Naučíte se jak splynout s prostředím, jak se pohybovat terénem, počkat si tu správnou chvíli pro střelbu, jak správně pracovat jako tým.


Hra je založená především na zásadách fair play.


Airsoftové akce


Airsoftové akce probíhají většinou podle dohodnutého scénáře a pravidel. Mnoho herních scénářů odpovídá reálným bojovým situacím. Může jít o činnost malé speciální jednotky proti přesile, dobývaní bunkru, záchrana rukojmího, obrana důležité pozice a mnoho jiných, prostě je možné vymyslet takřka cokoliv.


Podle prostředí se rozdělují dva typy her: OSB (Open Space Battle) – boj na otevřených prostranstvích (např. lesy) a CQB (Close Quater Battle) – boj v uzavřených prostorech (budovy), popřípadě kombinace. Hry mohou trvat několik desítek minut avšak i několik hodin, vše záleží na organizaci. Konají se také celodenní a vícedenní nonstop hry, při kterých se většinou simuluje nějaký vojenský konflikt (reálny nebo vymyšlený).


Airsoftové zbraně


V airsoftu se používají 3 typy zbraní: manuální, plynové a elektrické.


Ve všech těchto zbraních se využívá tlak plynu k vystřelení kuličky z hlavně.
V plynových zbraních je hnací silou speciální plyn.
V manuálních a elektrických zbraních se využívá vzduch stlačený pístem, který je hnaný pružinou. Manuální zbraně je třeba před každým výstřelem natáhnout. 
V elektrických zbraních je píst natahován elektromotorem, který je napájený akumulátorem. Elektrické zbraně, nazývané též AEG, jsou nejšpičkovějším typem, ale také nejdražším. Jejich výhoda spočívá v automatické střelbě, která je nejvěrnější napodobeninou střelby ze skutečných zbraní. Elektrické zbraně se dají dobře upgradovat a tým získají podstatně vyšší přesnost a dostřel na několik desítek metrů.


Nejdůležitější zkratky a pojmenovaní používané v airsoftu:AEG – Automatic Electric Gun (automatická elektrická zbraň)

AEP – Automatic Electric Pistol (automatická elektrická pištoľ)

GBB – Gas Blow Back (plynová zbraň se systémem Blow Back)

NBB / GNB – Non Blow Back (plynová zbraň bez systému Blow Back)

Blow Back – Součást plynových zbraních, která vytváří zpětný pohyb závěru při střelbě

OSB – Open Space Battle (boj na otevřených prostranstvích)

CQB – Close Quarter Battle (boj v uzavřených prostorách)

BBčka – Označeni pro airsoftové střelivo

Tlačák – Tlačný zásobník pro AEG, který má menší kapacitu, ale nemusí se „dotáčet“

Točák – Natahovací zásobník pro AEG, který má velkou kapacitu, ale musí se průběžně „dotáčet“

Hop Up – Zařízení udělující kuličce zpětnou rotaci, (narovnává balistickou křivku) a tím zvyšuje dostřel

Semi / Auto – Jednotlivé rány / Automatický mód střelby

PMR – Personal Mobile Radio (vysílačka – interkom)
Převzato a přeloženo z

PRAVIDLA HRY


1) Jestliže je hráč zasažen, oznámí hlasitě zásah a odebere se na mrtvolistě, které se určí před začátkem hry. Výjimkou je SUPER-FIGHT, tzn. že pokud je hráč zasažen, oznámí zásah, ale za nějaký čas (předem dohodnutý) se vrátí zpět do hry.


2) Neplatí zásah odraženou kuličkou. Tzn. kuličkou, která z nějaké příčiny (překážky) výrazně změnila směr.


3) Zásah platí i do volné časti oblečení.


4) Žádný hráč nesmí simulovat zásah.


5) Pokud je hráč omylem zasažen svým spojencem, je automaticky vyřazen ze hry.


6) Zásah do zbraně je neplatný. Pokud se ovšem hráči dohodnou, že zásah do zbraně znamená zničení zbraně, musí tento hráč použít svou záložní zbraň.


7) Z důvodu bezpečnosti je žádoucí, aby si každý během celé akce (hry) chránil svůj zrak (ochranné brýle, štít, maska...) a to až do doby, dokud není hra ukončena.


8) Je povolena jakákoliv pyrotechnika (granáty, miny, nástražné pasti, dýmovnice atd.).
V případě použití tříštivého (sřepinového) granátu platí automaticky zásah v okruhu 3 metrů od výbuchu, nebo zásah odletujícími střepinami v jakékoliv vzdálenosti.
V případě použití min nebo jiných vybuchujících nástrah, platí taktéž automaticky zásah v okruhu 3 metrů nebo zásah v důsledku odletujících střepin.


9) Pokud se někomu při akci porouchá zbraň, může si zbraň půjčit např. od spoluhráče. Pokud takovou možnost nemá, může dále pokračovat ve hře (např. jako špeh, zvěd...), dokud není zasažen.


10) Hra nesmí probíhat jsou-li poblíž céčka (civilisté). Když tento případ nastane, hra je automaticky přerušena do doby, než céčka opustí herní prostor.


11) Je zakázáno jakéhokoliv fyzické násilí a užívání ostrých předmětů (nožů apod.) proti svému nepříteli..:-)AIRSOFT je jen hra, žádná válka nebo něco podobného, proto by se měl hrát v duchu FAIR PLAY. Předejde se tím zbytečným dohadům, mrzutostem a zdržování od samotné hry!!!


Pro SKWAT team vyrobili Skok@Skom

ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU


Zde je stručný přehled částí, které se přímo dotýkají airsoftu a činností s tím spojených.
1. Kategorie zbraní


Airsoftové zbraně spadají podle nového zákona (č. 119/2002 Sb.) do kategorie D - Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J.


- pozn. Toto se defakto týká jen upgradnutných sniperek, odpovídá to úsťové rychlosti 950fps resp. 314 m/s.
2. Zbraň kategorie D


Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.


- pozn. Ovšem na akci za nezletilé podle zákona odpovídá nejstarší na místě, takže na to pozor nevědomky na vás padají možné problémy.
3. Střelba ze zbraně


Je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.


- pozn. Hodně nepříjemná a ošemetná věc je v případě úrazu, samozřejmě pokud dojde k "vystřelení oka" při nějakých kravinách na "mrtvolišti" kde se pohybují lidé bez ochranných pomůcek je vina jednoznačně na straně toho kdo vystřelil.


- pozn. V případě, že se toto stane při akci a dotyčný nemá dostatečně chráněné v našem případě nezbytně oči, je to jeho nedbalost. Další věci jako pády do děr, zvrknuté kotníky, zlomeniny atp. nese vždy odpovědnost samotný jedinec, nevztahuje se na úmyslné strkání podrážení atp.

- pozn. Hráč, který se zapojí do hry bere na sebe vědomě možné následky z toho plynoucí na sebe, pokud není hra nějak organizována. Protože i airsoft má psané pravidla (na našem území by toto měla zaštiťovat CASA).


- pozn. I když psané pravidla jsou, nikde bohužel nejsou zveřejněna, proto co se organizovaných akcí týče, měli by být hráči veřejně před akcí seznámeni "s pravidly, s možným rizikem" a toto stvrdit svým podpisem.
4. Držitel zbraně kategorie D


Je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.


Nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.


Nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup.


- pozn. Při přesunech na akce do cílových lokalit by se měla zbraň nosit v neprůhledných pouzdrech, obalech. Bohužel veřejnosti přístupné místo je až na malé vyjímky takřka vše, a do těch vyjímek zase nemáme přístup my. Doporučuji v cílových lokalitách domluvu resp. svolení místního oddělení policie.
5. Příslušník policie


Je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz. Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění.


- pozn. Policie apod. může zbraň zabavit ovšem musí vám dát potvrzení o převzetí a o stavu zbraně. V případě, že se tak stane a policie či jiná instituce ji poškodí máte nárok na náhradu vzniklé škody.
8. Nálezce zbraně


Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.


Převzato z www.mygrmc.com